ما در « خانه ری را » به منظور کار آفرینی و حمایت از تولید کنندگان از تولیدات خلاق و ایده های جدید که در راستای موازین و سلیقه کلی مجموعه باشند ، استقبال میکنیم.

برای همکاری با ما شما میتونید اطلاعات زیر را بطور کامل به آدرس الکترونیکی « reerahouse@gmail.com » ارسال کنید تا در صورت تایید هماهنگی های لازم با شما انجام شود.

  • عنوان ایمیل خود را « همکاری با سایت » انتخاب کنید.
  • زمینه تولید خود را به همرا سابقه و چند نمونه عکس از تولیدات خود ، برای ما ارسال کنید.
  • آدرس اینستاگرام کاری یا سایت خود را حتماً قید کنید.
  •  نام خانوادگی صاحب برند به همراه شماره تماس ( ثابت و همراه ) را در ایمیل بطور کامل ارسال کنید تا در صورت تایید با شما تماس گرفته شود.

 

َ« تیم ری را موفقیت و برکت روز افزون برای شما آرزومند است. »