شخصیت-من-به-کدام-رنگ-مربوط-است-بخش-۱

شخصیت من به کدام رنگ نزدیک تر است؟ (بخش ۱)

رنگ ها به چه معنی هستند در روانشناسى نوین، رنگ‌ها یکى از معیارهاى سنجش شخصیت به شمار مى‌آیند و نشانگر وضعیت روانى و جسمى هستند. رنگ‌ها...

ادامه مطلب